Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger eller hajker tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften, för aktiv scout, 800 kronor per år.
Detta betalas två gånger per år, 400 Kr på vårterminen och 400 Kr på höstterminen.

 

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Västgöta södra scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.