Historia

Historik

1942 fick Tollereds scoutkår torpet Sävenäs till skänks av dåvarande Nääs fabriker. Det ligger mycket naturskönt på en udde i sjön Torskabotten strax öster om Tollered.
Tyvärr styckades marken aldrig av så när Nääs fabriker såldes på 1960-talet uppstod en lång och segsliten marktvist med de nya ägarna. 1987 förhandlade scoutkåren fram ett arrendeavtal med markförvaltaren Skogssällskapet och idag har vi ett mycket gott samarbete med Skogssällskapet. Tollereds scoutkår äger sin stuga men arrenderar marken.
Eftersom markfrågan inte var löst underhölls inte stugan på ett sätt som man behövt. 1989 när markfrågan var löst bestämde man sig dock för att ta ett krafttag med stugan. Tyvärr visade det sig att stugan var i så dåligt skick att det inte var ekonomiskt försvarbart att lägga pengar på den. Istället valde man att bygga nytt. Med hjälp av bland andra Allmänna arvsfonden och många ideella insatser, framför allt Agne Fast, byggde man en ny stuga 1990. Den är nästan identisk med den gamla och man valde att inte dra in el och vatten.

Idag sköts stugan och markområdet av Sävenäsgruppen. Den består av personer som har ett förflutet i scoutkåren samt personer som kommit in i scoutkåren på senare år. Det är viktigt att scoutkåren inte hamnar i samma situation som med den gamla stugan.
Sävenäsgruppen arbetar självständigt men är representerad i kårstyrelsen där alla stora frågor angående stugan förankras.